Det går inte längre att ansöka om att få delta i denna undersökning.

Klinisk studie för bakteriell vaginos

  • Kön Kvinna
  • Ålder från 18 upp till och inklusive 60

Just nu söks kvinnor över 18 år till en klinisk studie för en ny typ av behandling av vaginal infektion.

Det genomförs just nu en klinisk studie för bakteriell vaginos. 

Om du deltar i studien får du snabbt en tid för undersökning hos gynekolog. Besöket är kostnadsfritt. 

Symtom på bakteriell vaginos

  • illuktande flytning
  • Brännande känsla
  • Sveda

Syftet med studien är att undersöka om en vaginaltablett är effektiv och säker vid behandling av bakteriell vaginos.

Bakteriell vaginos orsakas av överväxt av bakterier och drabbar de flesta kvinnor någon gång. Infektionerna kan orsaka illaluktande flytningar och ibland även klåda och sveda vid urinering. Det finns flera mediciner för bakteriell vaginos, men de flesta av dem innehåller antibiotika och de är inte alltid effektiva, vilket innebär att infektionen återkommer.

Behandlingen som kommer att utvärderas, Gedea vaginaltablett, är en vaginal tablett som innehåller ett naturligt förekommande ämne i kroppen, som är en del i metabolismen av glukos och också en godkänd tillsats till livsmedel. Detta ämne har visat sig motverka uppkomsten av så kallad biofilm, vilken är en struktur av proteiner och sockerarter som bildas av bakterier och som underlättar för dem att orsaka infektion.

För att ta reda på om behandlingen är effektiv kommer den att ges till patienter som har besvär av bakteriell vaginos. Studien kommer också att ta reda på om behandlingen är säker och hur du som patient upplever behandlingen.

 

Medverkan i studien

  • Om du är gravid kan du inte medverka i studien
  • Du ska ha haft din första mens och inte passerat klimakteriet
  • Du ska inte ha använt någon behandling mot bakteriell vaginos de senaste två veckorna.
  • Du måste vara minst 18 år för att delta i studien. 
  • Du får all information om studien i samband med besöket och kan ställa dina frågor.

Deltagare i studien får två biobiljetter som tack för medverkan.  

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

 

link2trials

© 2023 Link2Trials