Tillbaka

Klinisk studie för bakteriell vaginos

Kön Kvinna

Ålder från 18 upp till och inklusive 60

Just nu söks kvinnor över 18 år till en klinisk studie för en ny typ av behandling av vaginal infektion.

Det genomförs just nu en klinisk studie för bakteriell vaginos. 

Om du deltar i studien får du snabbt en tid för undersökning hos gynekolog. Besöket är kostnadsfritt. 

Symtom på bakteriell vaginos

 • illuktande flytning
 • Brännande känsla
 • Sveda

Syftet med studien är att undersöka om en vaginaltablett är effektiv och säker vid behandling av bakteriell vaginos.

Bakteriell vaginos orsakas av överväxt av bakterier och drabbar de flesta kvinnor någon gång. Infektionerna kan orsaka illaluktande flytningar och ibland även klåda och sveda vid urinering. Det finns flera mediciner för bakteriell vaginos, men de flesta av dem innehåller antibiotika och de är inte alltid effektiva, vilket innebär att infektionen återkommer.

Behandlingen som kommer att utvärderas, Gedea vaginaltablett, är en vaginal tablett som innehåller ett naturligt förekommande ämne i kroppen, som är en del i metabolismen av glukos och också en godkänd tillsats till livsmedel. Detta ämne har visat sig motverka uppkomsten av så kallad biofilm, vilken är en struktur av proteiner och sockerarter som bildas av bakterier och som underlättar för dem att orsaka infektion.

För att ta reda på om behandlingen är effektiv kommer den att ges till patienter som har besvär av bakteriell vaginos. Studien kommer också att ta reda på om behandlingen är säker och hur du som patient upplever behandlingen.

 

Medverkan i studien

 • Om du är gravid kan du inte medverka i studien
 • Du ska ha haft din första mens och inte passerat klimakteriet
 • Du ska inte ha använt någon behandling mot bakteriell vaginos de senaste två veckorna.
 • Du måste vara minst 18 år för att delta i studien. 
 • Du får all information om studien i samband med besöket och kan ställa dina frågor.

Deltagare i studien får två biobiljetter som tack för medverkan.  

Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsmyndigheten.

 

 • Man
 • Kvinna

Du kommer att få ett email som du måste bekräfta

MM-DD-YYYY (e.g. 10-21-2021)

 • Fertil ålder
 • Klimakteriet/Passerat klimakteriet

 • Flytning med illaluktande fiskliknande doft
 • Inga av dessa

 • Jag samtycker härmed till att Link2Trials får lagra de personuppgifter jag lämnat i min personliga profil och behandla dem för de syften som anges i förklaringen om samtycke. Se personuppgifterna här.

  Fullständig sekretesspolicy

   

  Vilka uppgifter samlar vi in?
  När du registrerar ett konto kommer du att ombes fylla i uppgifter.

  • Vi kommer att be dig uppge namn, adress, postnummer och ort så att vi kan kontakta dig för att exempelvis avtala tid eller skicka information.
  • Dessutom kommer vi att behöva ditt telefonnummer för att kontakta dig och skicka påminnelser.
  • För att skapa ditt konto kommer vi att be om din e-postadress. Vi behöver även denna information för att kontakta dig via e-post, exempelvis för att skicka bekräftelser och påminnelser. Dessutom skickar vi e-post för att informera dig om eventuella nya försök.
  • Vi behöver din adress, ditt postnummer och din ort för att kunna visa lokala försök eller studier inom en viss radie.
  • Din tidszon och plats behandlas för att visa rätt tid och språk.
  • Din ip-adress behandlas för att skydda ditt konto.

  Dessa personuppgifter krävs för det avsedda och faktiska genomförandet av ett avtal. Utan denna information kommer vi inte att kunna ingå ett avtal med dig eller använda dig som försöksperson. Vi kommer dessutom att på förhand be om ditt samtycke till att vi behandlar dessa uppgifter.

  Forskningssyften: ”särskilda kategorier av personuppgifter”
  Dessutom begärs viss information för forskningsändamål för att se om du passar för det aktuella försöket och för att genomföra studien. Denna information inbegriper personuppgifter med avseende på kön, ålder, etnicitet, utbildningsnivå, läkemedelsbruk, fertilitet, längd och vikt, alkoholkonsumtion, rökvanor och andra medicinska uppgifter och/eller hälsorelaterade uppgifter.

  En stor del av denna information är ”särskilda kategorier av personuppgifter” i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Eftersom denna information är känslig behandlar vi den med omsorg. Dessa uppgifter kommer enbart att behandlas med ditt uttryckliga samtycke.

   

  SEKRETESSPOLICY

  Mars 2021

  www.link2trials.se

   

  Om oss

  Link2Trials är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad dataskyddsförordningen).

  Vilka uppgifter samlar vi in och för vilka ändamål?

  När du registrerar ett konto kommer du först att ombes fylla i följande uppgifter:

  • För att skapa ditt konto kommer vi att be dig om din e-postadress och ett lösenord.

  Efter att du bekräftat din e-postadress ber vi dig att komplettera din profil med följande information:

  • Vi ber dig uppge namn, adress, postnummer och bostadsort så att vi kan kontakta dig, exempelvis för att bestämma tid eller skicka information.
  • Vi behöver dessutom ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig via telefon och skicka påminnelsemeddelanden. Vi använder din adress, ditt postnummer och din bostadsort för att kunna visa (lokala) försök eller studier inom en viss radie från din adress.
  • Din tidszon och plats behandlas för att visa rätt tid och språk.
  • Din ip-adress behandlas för att skydda ditt konto.
  • Vi behöver även din redan sparade e-postadress för att kontakta dig via e-post, exempelvis för att skicka bekräftelser och påminnelser. Vi skickar även mejl för att uppmärksamma dig på en ny studie.

  Dessutom efterfrågas särskilda kategorier av personuppgifter för forskningssyften för att bedöma huruvida du matchar kraven när du söker till den relevanta studien och för att därefter genomföra studien tillsammans med dig. De uppgifter som kan efterfrågas för forskningssyften inbegriper personuppgifter med anknytning till ditt kön, din ålder, etnicitet, utbildningsnivå, läkemedelsbruk, fertilitet, längd och vikt, alkoholkonsumtion, rökvanor och andra medicinska och/eller hälsorelaterade uppgifter.

  Om du registrerar dig för en särskild studie kommer delar av ovanstående uppgifter, inbegripet uppgifterna med anknytning till din hälsa (särskilda kategorier av personuppgifter), att efterfrågas. Utan dessa uppgifter kan vi trots allt inte matcha dig mot de tillgängliga studierna. Typen av och mängden särskilda kategorier av personuppgifter kan variera mellan studier eftersom vi enbart samlar in de uppgifter som är nödvändiga för denna särskilda studie.

  Vi ber om ditt samtycke

  Vi får enbart behandla särskilda kategorier av personuppgifter om du samtycker till detta. När du skapar ett konto ber vi därför om ditt uttryckliga samtycke för behandling av de (särskilda kategorier av) personuppgifter som du har lämnat för ovannämnda syften. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

  Vem delar vi dina personuppgifter med?

  Dina personuppgifter kan komma att lämnas till tredje part som deltar i behandlingen för Link2Trials räkning. Vi använder oss t.ex. av en extern part som tillhandahåller särskilt ägnade värdtjänster för personuppgifterna. Denna part är certifierad att lagra medicinska uppgifter. Dessa parter är personuppgiftsbiträden i den mening som avses i dataskyddsförordningen.

  När du har registrerat dig för en specifik studie eller ett specifikt projekt kommer dina (särskilda kategorier av) personuppgifter att delas med forskningsinstitut, som eventuellt kontaktar dig för att be dig delta i den specifika studien eller det specifika projektet.

  Vi kontrollerar i förväg att dessa institut är erkända forskningsinstitut som efterlever nationella lagar och föreskrifter. I princip kommer dina personuppgifter enbart att överföras till forskningsinstitut i det land där du bor.

  Genom ett gränssnitt på vår webbplats delas även personuppgifter med sociala medier, så som Facebook, vilket gör att Facebook kan visa relevanta annonser för dig och andra användare.

  Skydd av personuppgifter

  Vi har vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust eller andra former av otillåten behandling. Dessa åtgärder säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till de uppgifter vi behandlar. Vi säkerställer att kontot använder en säker/krypterad SSL-förbindelse. Dessutom använder vi tvåfaktorsautentisering och krypterar ditt lösenord.

  Lagringstid

  Vi kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som krävs för det avsedda syftet.

  I princip kommer dina personuppgifter att lagras till dess att du avslutar ditt konto hos oss. När du avslutar ditt konto kommer dina personuppgifter att raderas inom 72 timmar.

  Om du har registrerat dig för en specifik studie, och inte har skapat ett konto hos oss, kommer de uppgifter du har lämnat att användas för ansökningsförfarandet för denna specifika studie. Dina studiespecifika uppgifter kommer att raderas 90 dagar efter att studien avslutats.

  Vi kommer att uppmana personer med inaktiva konton att återaktivera sitt konto via e-post. Personuppgifter på konton som inte varit aktiva på mer än tio år kommer att raderas efter denna period.

  Ovannämnda perioder gäller såvida det inte finns ytterligare rättsliga förpliktelser för oss att fortsätta lagra dem eller hålla dem tillgängliga.

  Rättigheter

  Du har rätt att inspektera dina personuppgifter och rätt att korrigera dina personuppgifter. Om du vill veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar kan du lämna en skriftlig begäran om den registrerades tillgång. Skulle dina uppgifter vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du skriftligen be oss att ändra eller komplettera dina uppgifter.

  Om du har givit oss samtycke till att behandla vissa av dina uppgifter har du alltid rätt att dra tillbaka detta samtycke. Tillbakadragandet av detta samtycke påverkar inte lagenligheten hos den behandling som skett med ditt samtycke innan detta tillbakadragande.

  Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade, rätt att begränsa behandlingen av dem och rätt att protestera mot behandlingen av dem. Du har även rätt att överföra dina uppgifter eller att göra dem överförbara (den s.k. ”rätten till dataportabilitet”). För detta syfte kan du även lämna in en skriftlig begäran.

  Med ”skriftlig” avses även via e-post. Du kan skicka din begäran till oss via e-post på helpdesk@link2trials.com. Vi kommer att behandla din begäran så snart som möjligt, men alltid inom fyra veckor.

  Du har även rätt att inge klagomål över hur vi hanterar dina uppgifter. Du kan inge sådana eventuella klagomål till brittiska Information Commissioner’s Office.

  Ändringar

  Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Ändringarna ska träda i kraft det datum som meddelats för dessas ikraftträdande.

Tack så mycket! Vi har tagit emot din ansökan! . Du kommer att få ett email som du måste bekräfta. Du kommer att få svar inom ett par veckor
Et fel uppstod. Försök igen eller kontakta Link2Trials
Andra studier som du kanske kan vara intresserad av
 • Inga matchande studier