Sekretessmeddelande

SEKRETESSPOLICY
April 2018
www.link2trials.se

Link2Trials respekterar sina webbplatsanvändares integritet. Vi behandlar personuppgifter enbart för de avsedda syftena samt i enlighet med Personuppgiftslagen och Lagen om elektronisk kommunikation.

Om oss

Link2Trials är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i den mening som avses i Personuppgiftslagen.

Våra kontaktuppgifter är:
Link2Trials B.V.
Nederländska handelskammaren (KvK): 32122355

Vilka uppgifter samlar vi in?
När du registrerar ett konto kommer du att ombes fylla i uppgifter.

  • Vi kommer att be dig uppge namn, adress, postnummer och ort så att vi kan kontakta dig för att exempelvis avtala tid eller skicka information.
  • Dessutom kommer vi att behöva ditt telefonnummer för att kontakta dig och skicka påminnelser.
  • För att skapa ditt konto kommer vi att be om din e-postadress. Vi behöver även denna information för att kontakta dig via e-post, exempelvis för att skicka bekräftelser och påminnelser. Dessutom skickar vi e-post för att informera dig om eventuella nya försök.
  • Vi behöver din adress, ditt postnummer och din ort för att kunna visa lokala försök eller studier inom en viss radie.
  • Din tidszon och plats behandlas för att visa rätt tid och språk.
  • Din ip-adress behandlas för att skydda ditt konto.

Dessa personuppgifter krävs för det avsedda och faktiska genomförandet av ett avtal. Utan denna information kommer vi inte att kunna ingå ett avtal med dig eller använda dig som försöksperson. Vi kommer dessutom att på förhand be om ditt samtycke till att vi behandlar dessa uppgifter.

Forskningssyften: ”särskilda kategorier av personuppgifter”
Dessutom begärs viss information för forskningsändamål för att se om du passar för det aktuella försöket och för att genomföra studien. Denna information inbegriper personuppgifter med avseende på kön, ålder, etnicitet, utbildningsnivå, läkemedelsbruk, fertilitet, längd och vikt, alkoholkonsumtion, rökvanor och andra medicinska uppgifter och/eller hälsorelaterade uppgifter.

En stor del av denna information är ”särskilda kategorier av personuppgifter” i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Eftersom denna information är känslig behandlar vi den med omsorg. Dessa uppgifter kommer enbart att behandlas med ditt uttryckliga samtycke.

Vem delar vi dina personuppgifter med?
Dina personuppgifter kan komma att lämnas till tredje part som deltar i behandlingen för Link2Trials räkning. Vi använder oss t.ex. av en extern part som tillhandahåller särskilt ägnade värdtjänster för personuppgifterna. Denna part är certifierad för att lagra medicinska uppgifter och är personuppgiftsbiträde i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

När du har skrivit upp dig för en specifik studie eller ett specifikt projekt kommer dina personuppgifter att delas med forskningsinstitut, som eventuellt kontaktar dig för att be dig delta i försök eller studier.

Vi kontrollerar i förväg huruvida dessa organisationer är erkända och således efterlever nationella lagar och föreskrifter. Dessa parter kommer att ha tillgång till personuppgifterna i sina studier. I princip kommer dina personuppgifter enbart att lämnas vidare till forskningsinstitut i det land där du bor.

Skydd av dina personuppgifter
Vi har vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust eller andra former av otillåten behandling. Dessa åtgärder säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till de uppgifter vi behandlar. Vi säkerställer att kontot använder en säker/krypterad SSL-förbindelse. Dessutom använder vi tvåfaktorsautentisering och krypterar ditt lösenord.

Kakor
Kakor används för att säkerställa att denna webbplats fungerar så väl som möjligt samt för att särskilt anpassa annonsinnehållet till dina preferenser.

En kaka är en liten fil som skickas av vår webbplats och som din webbläsare placerar i kringutrustning. Den information som lagras i kakan kan skickas tillbaka till vår webbplats när du besöker den på nytt.

Annonskakor
För att göra annonser tillgängliga placeras Facebook-kakor (Facebook Audiences (Lookalike,Custom), Facebook Impressions och Facebook Pixel,Facebook Retargeting) via denna webbplats. Dessa kakor säkerställer bl.a. att de annonser som visas är mer relevanta för dig. Mer information om Facebook-kakor finns på: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

Analyskakor
Vi använder analyskakor för att lära oss hur besökare använder denna webbplats så att vi kan optimera användningen av den. För detta ändamål placeras kakor från Google Analytics ut via denna webbplats. Mer information om Google Analytics policyer finns på: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/].

Sociala medier
Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att dela innehållet på vår webbplats via sociala medier. Av denna anledning använder vi ett antal sociala medierknappar. För att göra det möjligt att dela information via dessa sociala mediekanaler placeras kakan AddThis ut. Mer information om AddThis sekretesspolicy finns på : [http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy].

För att göra det möjligt att dela information via Facebook placeras även flera Facebook-kakor ut, däribland Facebook Connect, Facebook Social Plugin och Facebook Social Graph.

Länkar
Denna webbplats innehåller länkar och sociala medierknappar som leder till externa webbplatser. Genom att klicka på en länk eller en sociala medierknapp för sociala medier kommer du att flyttas till en extern webbplats. Dessa externa webbplatser använder eventuellt kakor. Se den berörda webbplatsens kakpolicy eller sekretesspolicy.

Lagringstid
Vi kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som krävs för det avsedda syftet.

I princip kommer dina personuppgifter att sparas till dess att du avslutar ditt konto hos oss. När du avslutar ditt konto kommer dina personuppgifter att raderas inom 72 timmar.

Vi uppmanar personer med inaktiva konton att återaktivera sitt konto via e-post. Personuppgifter på konton som varit inaktiva i mer än 10 år kommer att raderas efter denna tid.

Ovannämnda perioder gäller såvida det inte finns ytterligare rättsliga förpliktelser för oss att fortsätta lagra dem eller hålla dem tillgängliga.

Rättigheter
Du har rätt att inspektera dina personuppgifter och rätt att korrigera dina personuppgifter. Om du vill veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar kan du lämna en skriftlig begäran om den registrerades tillgång. Skulle dina uppgifter vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du skriftligen be oss att ändra eller komplettera dina uppgifter.

Om du har givit oss ditt samtycke till att behandla vissa av dina uppgifter har du alltid rätt att dra tillbaka detta samtycke. Tillbakadragandet av detta samtycke påverkar inte lagenligheten hos den behandling som skett med ditt samtycke innan detta tillbakadragande.

Du har dessutom rätt att få dina personuppgifter raderade, rätt att begränsa behandlingen av dem och rätt att protestera mot behandlingen av dem. Du har även rätt att överföra dina uppgifter eller att göra dem överförbara (den s.k. ”rätten till dataportabilitet”). För detta syfte kan du även lämna in en skriftlig begäran.

Med ”skriftlig” avses även via e-post. Du kan skicka din begäran till oss via e-post på helpdesk@link2trials.com. Vi kommer att behandla din begäran inom fyra veckor.

Du har även rätt att inge klagomål över hur vi hanterar dina uppgifter. Du kan inge sådana eventuella klagomål till informationskommissionären.

Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Ändringarna ska träda i kraft det datum som meddelats för dessas ikraftträdande.