Svampinfektion i underlivet

Plats för studien

 • Kön Kvinna
 • Ålder från 18 upp till och inklusive 55

Svampinfektion i underlivet

 

Svamp i underlivet är ofarligt men kan vara besvärligt eftersom det brukar klia och svida. Just nu kan kvinnor över 18 år anmäla sig till en klinisk studie på en ny typ av behandling mot svampinfektion (Candidavaginit) i underlivet. Den nya behandlingen innehåller ett ämne som förekommer naturligt i kroppen och gör så att den vaginala svampen försvinner eller förändras så att den inte orsakar några besvär.

 

Medverkan i studien

 • Symptom på Candidavaginit är: Klåda, sveda, svullnad, ökad flytning (vit och grynig, liknande keso).
 • Du måste vara kvinna och minst 18 år för att delta i studien.
 • För att delta får man inte ha haft fler än tre svampinfektioner de senaste tolv månaderna.

 

Vad händer under studien:

Studien omfattar 2 eller 3 besök på kliniken och 1 kontakt per telefon. Det första besöket efter att du har fått diagnosen candidavulvovaginit tar ca. 1½ timme, medan nästa besök på kliniken (Dag 7) 1 vecka senare tar ca. 30 minuter. Om du inte är helt botad Dag 7 ska du göra ett likadant besök igen en vecka senare (Dag 14). 

Utöver besöken är det 1 telefonkontakt (Dag 25) med studiepersonal på kliniken som tar ca. 15 min. Du kommer då att tillfrågas om hur du upplever behandlingen och hur du mår, samt om du har börjat eller slutat ta något läkemedel. 

Under studien kommer du att använda en mobilapp med frågor om du tagit din vaginaltablett, gradera dina symptom på candidavulvovaginit på en skala från 0-3, frågor kring användningen av produkten samt de vaginala prover med provtagningspinne som du själv ska ta hemma vid ett tillfälle.

 

Du som är intresserad av studien, följ dessa steg!

 • Online screening; du kommer att få svara på ett antal frågor online och bli tillfrågad att lämna ut ditt telefonnummer. 

 • Någon ur studieteamet kommer att kontakta dig per telefon med ett antal frågor och du kommer att få välja din närmaste klinik.

 • En sköterska från kliniken kommer att kontakta dig per telefon för att boka en tid för undersökning.

 • Du kommer att besöka en klinik för undersökning. Kliniken ersätter transportkostnader.

 • Det är mycket viktigt att du svarar i telefonen och kommer till din bokade undersökning. 

 

Du kommer bli ersatt för ditt deltagande med 750 kronor om du fullföljer studien samt få resersättning.


För tidsbokning, välj en av nedanstående kliniker.

 

Vetenskap, forskning, hållbarhet och jämställdhet är våra ledord som genomsyrar allt vårt arbete. Vi vill utveckla effektiva behandlingar som är hållbara för såväl patienter som vår omvärld.

För Gedea Biotech är hållbarhet en kärnverksamhet – inte en image. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är antibiotikaresistens ett växande problem och ett av de största hoten mot global folkhälsa. Vår affärsidé är att skapa en infektionsbehandling fri från antibiotika, för så många som möjligt. Just nu pågår kliniska studier och vi närmar oss en produktlansering. Allt pekar på att pHyph har potential att nå långt på en marknad med stort medicinskt behov.

Gedea Biotech startades av ett tvärvetenskapligt team från Lunds Universitet. Den breda kompetensen hos våra medarbetare utgör grunden för vår framgång. Sedan starten 2015 har vi dessutom tacksamt tagit emot flera priser som gör oss ännu lite stoltare över det vi hittills har åstadkommit.

EpHect-studien finansieras av Gedea Biotech som är ett bioteknikföretag i Lund, Sverige. Gedea utvecklar behandlingen som används i studien och syftet med studien är att ta reda på hur effektiv behandlingen är och vad användarna tycker om den. Gedea får ingen information om vilka patienter som deltar i studien. Om du väljer att delta i studien kommer du att besöka en klinik och träffa vårdpersonal som vid vanliga besök i sjukvården. EpHect-studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Vad är en klinisk studie?

 • En klinisk studie är en vetenskaplig studie på hur en ny eller ett befintligt läkemedel, produkt, procedur eller behandling fungerar på människor.
 • Genom kliniska studier kan medicinsk personal hitta nya och bättre sätt att förebygga, upptäcka, diagnosera och behandla sjukdom.
 • Alla kliniska studier är noggrant övervakade och reglerade i syfte att säkra patienternas välmående.
 • Deltagande i kliniska studier är helt frivilligt och kommer inte påverka det ordinarie tillvägagångssättet för din behandling.

 

Svampinfektion i underlivet

Det kliar och svider i underlivet. Kanske är det torrt, irriterat och svullet kring slidöppningen och blygdläpparna. Du kanske också har en flytning som är vit och grynig.

Om du känner igen dig i ovanstående kan det hända att du har en vaginal svampinfektion (Candidaviginit).

Candidavaginit är mycket vanligt och så många som tre fjärdedelar av kvinnor världen över får en svampinfektion minst en gång i livet. Många får dessutom upprepade infektioner. Svampinfektioner i underlivet orsakas av Candida albicans, en svampart som tillhör den normala floran på hud och slemhinnor. Vid en obalans i kroppen, t.ex. efter en antibiotikabehandling, försvagat immunsystem eller graviditet, kan dock candidasvampen ta över, föröka sig obehindrat och bilda en hinna av långa, grenade utskott, s.k. hyfer som täcker slemhinnorna. Då är en fullt utvecklad candidavaginit ett faktum. Att bryta ner hinnan av hyfer är viktigt för att få en utläkning av svampinfektionen.

 

Vad behöver jag veta?

 • Du kommer få genomgå studieproceduren utan någon kostnad för dig.
 • Ditt hälsotillstånd kommer att övervakas noggrant genom hela studien.
 • Det är av yttersta vikt att du inställer dig på samtliga studiebesök.
 • Du kan dra dig ur från studien när du vill oavsett anledning. Detta kommer inte påverka din normala standardbehandling.
 • Du kan prata med studieteamet när du vill, oavsett vilken typ av fråga eller fundering som du har.

Det finns redan flera godkända läkemedel för candidavulvovaginit men de är inte alltid effektiva, vilket innebär att infektionen kan återkomma.

 

Det som ska utvärderas i denna forskningsstudie är en medicinteknisk produkt i form av en vaginaltablett som kallas Gedea vaginaltablett. Tabletten är utvecklad  för användning av vuxna kvinnor som har konstaterats ha candidavulvovaginit. Syftet med studien är att undersöka den kliniska effekten av akut behandling med Gedea Vaginaltablett hos patienter med candidavulvovaginit. Studien syftar även till att undersöka hur säkert det är att använda  Gedea vaginaltablett och vi kommer också utvärdera hur kvinnor upplever behandlingen.

 

Gedea vaginaltablett innehåller ett ämne som förekommer naturligt i kroppen – glukono-delta-lakton, och som ingår i processen för hur kroppen tar hand om socker. Det är också en godkänd tillsats i livsmedel. Glukono-delta-lakton har visat sig motverka uppkomsten av biofilm, en struktur som består av proteiner, sockerarter och bakterier, och som underlättar för bakterier och svamp att orsaka infektion.

 

Gedea vaginaltabletter kan därmed bekämpa infektionen genom att hindra uppkomsten av denna biofilm.

 • Man
 • Kvinna

Du kommer att få ett email som du måste bekräfta

MM-DD-YYYY (e.g. 12-07-2023)

 • Det kliar kraftigt i slidan
 • Det svider i slidan
 • Blygdläpparna är röda
 • Flytningarna från slidan är vita och gryniga
 • inget av ovanstående

 • -1
 • -2
 • -3
 • mer än 3 gånger
 • Osäker

 • Ja
 • Nej

 • Ja
 • Nej

 • Ja
 • Nej

 • Ja
 • Nej

 • Jag samtycker härmed till att Link2Trials får lagra de personuppgifter jag lämnat i min personliga profil och behandla dem för de syften som anges i förklaringen om samtycke. Se personuppgifterna här.

  FORKLARINGEN OM SAMTYCKE

  April 2022 v 2.2

  www.link2trials.se

    

  Vilka uppgifter samlar vi in?
  När du registrerar ett konto kommer du att ombes fylla i uppgifter.

  • Vi kommer att be dig uppge namn, adress, postnummer och ort så att vi kan kontakta dig för att exempelvis avtala tid eller skicka information.
  • Dessutom kommer vi att behöva ditt telefonnummer för att kontakta dig och skicka påminnelser.
  • För att skapa ditt konto kommer vi att be om din e-postadress. Vi behöver även denna information för att kontakta dig via e-post, exempelvis för att skicka bekräftelser och påminnelser. Dessutom skickar vi e-post för att informera dig om eventuella nya försök.
  • Vi behöver din adress, ditt postnummer och din ort för att kunna visa lokala försök eller studier inom en viss radie.
  • Din tidszon och plats behandlas för att visa rätt tid och språk.
  • Din ip-adress behandlas för att skydda ditt konto.

  Dessa personuppgifter krävs för det avsedda och faktiska genomförandet av ett avtal. Utan denna information kommer vi inte att kunna ingå ett avtal med dig eller använda dig som försöksperson. Vi kommer dessutom att på förhand be om ditt samtycke till att vi behandlar dessa uppgifter.

  Forskningssyften: ”särskilda kategorier av personuppgifter”
  Dessutom begärs viss information för forskningsändamål för att se om du passar för det aktuella försöket och för att genomföra studien. Denna information inbegriper personuppgifter med avseende på kön, ålder,  läkemedelsbruk, fertilitet, längd och vikt, alkoholkonsumtion, rökvanor och andra medicinska uppgifter och/eller hälsorelaterade uppgifter.

  En stor del av denna information är ”särskilda kategorier av personuppgifter” i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Eftersom denna information är känslig behandlar vi den med omsorg. Dessa uppgifter kommer enbart att behandlas med ditt uttryckliga samtycke.  Fullständig sekretesspolicy

  SEKRETESSPOLICY

  April 2022 v2.3

  www.link2trials.se

   

  Om oss

  Link2Trials är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (nedan kallad dataskyddsförordningen).

  Vilka uppgifter samlar vi in och för vilka ändamål?

  När du registrerar ett konto kommer du först att ombes fylla i följande uppgifter:

  • För att skapa ditt konto kommer vi att be dig om din e-postadress och ett lösenord.

  Efter att du bekräftat din e-postadress ber vi dig att komplettera din profil med följande information:

  • Vi ber dig uppge namn, adress, postnummer och bostadsort så att vi kan kontakta dig, exempelvis för att bestämma tid eller skicka information.
  • Vi behöver dessutom ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig via telefon och skicka påminnelsemeddelanden. Vi använder din adress, ditt postnummer och din bostadsort för att kunna visa (lokala) försök eller studier inom en viss radie från din adress.
  • Din tidszon och plats behandlas för att visa rätt tid och språk.
  • Din ip-adress behandlas för att skydda ditt konto.
  • Vi behöver även din redan sparade e-postadress för att kontakta dig via e-post, exempelvis för att skicka bekräftelser och påminnelser. Vi skickar även mejl för att uppmärksamma dig på en ny studie.

  Dessutom efterfrågas särskilda kategorier av personuppgifter för forskningssyften för att bedöma huruvida du matchar kraven när du söker till den relevanta studien och för att därefter genomföra studien tillsammans med dig. De uppgifter som kan efterfrågas för forskningssyften inbegriper personuppgifter med anknytning till ditt kön, din ålder, läkemedelsbruk, fertilitet, längd och vikt, alkoholkonsumtion, rökvanor och andra medicinska och/eller hälsorelaterade uppgifter.

  Om du registrerar dig för en särskild studie kommer delar av ovanstående uppgifter, inbegripet uppgifterna med anknytning till din hälsa (särskilda kategorier av personuppgifter), att efterfrågas. Utan dessa uppgifter kan vi trots allt inte matcha dig mot de tillgängliga studierna. Typen av och mängden särskilda kategorier av personuppgifter kan variera mellan studier eftersom vi enbart samlar in de uppgifter som är nödvändiga för denna särskilda studie.

  Vi ber om ditt samtycke

  Vi får enbart behandla särskilda kategorier av personuppgifter om du samtycker till detta. När du skapar ett konto ber vi därför om ditt uttryckliga samtycke för behandling av de (särskilda kategorier av) personuppgifter som du har lämnat för ovannämnda syften. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

  Vem delar vi dina personuppgifter med?

  Dina personuppgifter kan komma att lämnas till tredje part som deltar i behandlingen för Link2Trials räkning. Vi använder oss t.ex. av en extern part som tillhandahåller särskilt ägnade värdtjänster för personuppgifterna. Denna part är certifierad att lagra medicinska uppgifter. Dessa parter är personuppgiftsbiträden i den mening som avses i dataskyddsförordningen.

  När du har registrerat dig för en specifik studie eller ett specifikt projekt kommer dina (särskilda kategorier av) personuppgifter att delas med forskningsinstitut, som eventuellt kontaktar dig för att be dig delta i den specifika studien eller det specifika projektet.

  Vi kontrollerar i förväg att dessa institut är erkända forskningsinstitut som efterlever nationella lagar och föreskrifter. I princip kommer dina personuppgifter enbart att överföras till forskningsinstitut i det land där du bor.

  Genom ett gränssnitt på vår webbplats delas även personuppgifter med sociala medier, så som Facebook, vilket gör att Facebook kan visa relevanta annonser för dig och andra användare.

  Skydd av personuppgifter

  Vi har vidtagit lämpliga tekniska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust eller andra former av otillåten behandling. Dessa åtgärder säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till de uppgifter vi behandlar. Vi säkerställer att kontot använder en säker/krypterad SSL-förbindelse. Dessutom använder vi tvåfaktorsautentisering och krypterar ditt lösenord.

  Lagringstid

  Vi kommer inte att behålla dina uppgifter längre än vad som krävs för det avsedda syftet.

  I princip kommer dina personuppgifter att lagras till dess att du avslutar ditt konto hos oss. När du avslutar ditt konto kommer dina personuppgifter att raderas inom 72 timmar.

  Om du har registrerat dig för en specifik studie, och inte har skapat ett konto hos oss, kommer de uppgifter du har lämnat att användas för ansökningsförfarandet för denna specifika studie. Dina studiespecifika uppgifter kommer att raderas 90 dagar efter att studien avslutats.

  Vi kommer att uppmana personer med inaktiva konton att återaktivera sitt konto via e-post. Personuppgifter på konton som inte varit aktiva på mer än tio år kommer att raderas efter denna period.

  Ovannämnda perioder gäller såvida det inte finns ytterligare rättsliga förpliktelser för oss att fortsätta lagra dem eller hålla dem tillgängliga.

  Rättigheter

  Du har rätt att inspektera dina personuppgifter och rätt att korrigera dina personuppgifter. Om du vill veta vilka av dina personuppgifter vi behandlar kan du lämna en skriftlig begäran om den registrerades tillgång. Skulle dina uppgifter vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du skriftligen be oss att ändra eller komplettera dina uppgifter.

  Om du har givit oss samtycke till att behandla vissa av dina uppgifter har du alltid rätt att dra tillbaka detta samtycke. Tillbakadragandet av detta samtycke påverkar inte lagenligheten hos den behandling som skett med ditt samtycke innan detta tillbakadragande.

  Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade, rätt att begränsa behandlingen av dem och rätt att protestera mot behandlingen av dem. Du har även rätt att överföra dina uppgifter eller att göra dem överförbara (den s.k. ”rätten till dataportabilitet”). För detta syfte kan du även lämna in en skriftlig begäran.

  Med ”skriftlig” avses även via e-post. Du kan skicka din begäran till oss via e-post på helpdesk@link2trials.com. Vi kommer att behandla din begäran så snart som möjligt, men alltid inom fyra veckor.

  Du har även rätt att inge klagomål över hur vi hanterar dina uppgifter. Du kan inge sådana eventuella klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

  Ändringar

  Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy. Ändringarna ska träda i kraft det datum som meddelats för dessas ikraftträdande.

Tack så mycket! Vi har tagit emot din ansökan! . Du kommer att få ett email som du måste bekräfta. Du kommer att få svar inom ett par veckor
Et fel uppstod. Försök igen eller kontakta Link2Trials
link2trials

© 2023 Link2Trials