Om oss

Link2Trials.com är online-plattformen för frivilliga och en del av Link2Trials.

Det kan vara väldigt svårt för forskare att hitta lämpliga volontärer, oavsett om det handlar om friska volontärer eller patienter för en studie. Detta leder till att den medicinska forskningen går långsammare och att det tar längre tid att ta fram nya mediciner. Även utvecklingen av moderna matprodukter, som är mer hälsosamma, påverkas av dessa förseningar.

Link2Trials grundades för att länka samman frivilliga försökspersoner och forskarexperter på ett enkelt och unikt sätt. Det görs på ett oberoende sätt. Link2Trials fungerar som en medlare för alla som vill delta i medicinska forskningsprojekt eller som letar efter frivilliga försökspersoner. Därför försöker vi samla så många annonser om medicinsk forskning som möjligt på en och samma webbplats för att på så sätt minska det antal webbplatser som volontärer och forskare måste söka på för att hitta något eller någon som passar dem.

Med utgångspunkt från omfattande forskning om rekrytering för kliniska studier, har Link2Trials utvecklat sina egna, unika rekryteringsmetoder.

 

Är du en frisk volontär eller patient som är intresserad av att delta i en studie? Klicka här för mer information.

Är du en klinisk forskare, medicinsk forskare eller en person som jobbar på ett läkemedels- eller forskningsföretag (CRO- eller Fas I-kliniker)? Klicka här för mer information.