Ansok klinisk studie forsoksperson

Följ anvisningarna i stegen nedan om du vill registrera dig som en potentiell försöksperson i vår databas. Det är helt kostnadsfritt att registrera sig och du kommer aldrig att tvingas delta i en prövning. Du kan komma att kontaktas av forskare om du ansöker om att få delta i en prövning. Men du kan alltid välja att dra dig ur en prövning, när som helst och utan att ge några förklaringar.

Ansök

Du kommer att få ett email som du måste bekräfta och dina uppgifter kommer sedan att sparas i vår databas.

Logga in och uppdatera din profil

Baserat på din profil kommer vi att kunna matcha dig mot kliniska studier. Du kan själv uppdatera informationen i en säker miljö.

Anmäl dig till en studie

När du har loggat in kan du ansöka om att få delta i en studie. Detta anger endast att du är intresserad av denna studie och innebär alltså inte att du måste delta.

Kontakttid

Du kommer att kontaktas via telefon eller e-post. Du kan ställa frågor och forskaren kommer att diskutera uppföljningsproceduren med dig.

link2trials

© 2023 Link2Trials